istilik Sistemi

Bitkilərin normal inkişaf etməsi üçün necə ki, suya, gübrəyə, günəşə ehtiyac varsa eyni şəkildə istiyə də ehtiyaçları vardır. Yetişdirilən pomidor, badımcan, bibər və xiyar kimi istixana bitkilərinin daha sağlam, daha tonajlı olması üçün gərəkli İstilik 18-24 Dərəcə aralığındadır. Bu dərəcənin altındakı temperatur bitkinin inkişafını çox yavaşladar, xəstəliklərə dözümlülüyünü azalar, daha çox dərman istifadəsinə yol açar,yarpaqlarda ləkələr əmələgələr.
Bu sistemdə istənilən istiliyə bağlı olaraq tənzimlənən termostatla işləyən brülör, eyni zamanda qazan işlətmə termometrəsi ilə tənzimləni. Yüksək istilikdən əmələ gələcək buxar təhlükəsi hava atıcılar ilə kontrol altında tutulur. Suyun isinərək genişlənmə miqdarını depo etmək və qazandakı suyun artıq isinməsini əngəlləmək üçün, yüksək bir yerə genləşmə tankı yerləşdirilir. İsti su pompalar Köməyi ilə istixanaya göndərilir. İstixana içi istilik termostatlarla kontrol edilir.
İstilik sistemi qurularkən həmin ərazidə son 10 il ərzində müşahidə olunmuş minimum temperaturu götürürük və qazan gücünü buna əsasən hesablayiriq. Bu zaman istixana daxilindəki havanın həcmi və səthə vurulmuş örtük materialının istilik saxlama əmsalı götürülür və buna uyğun qazanlar seçilir.
İstixana Daxilində Bu istilik sistemləri mövcuddur:

  • Yer İsitmə sistemi
  • Bitki İsitmə sistemi
  • Yan Divar İsitmə Sitemi
  • Qar Əritmə Sistemi

  • about-image about-image